SERVISIRANJE

Vzdrževanje meril
popravila

ATESTIRANJE

Prvi in periodični pregledi z računalniškim izpisom protokola
Potrdilo o brezhibnosti merila
Nalepke atesta